Eco driving

Dankzij ons Ecoscore-systeem monitoren we het gemiddeld verbruik van onze vrachtwagens op continue basis en anticiperen wij daarop met initiatieven om deze continu nog te verlagen. Daarnaast volgen wij ook het dagelijks verbruik en wordt dit telkens afgezet tov de gemiddelde scores.

Optimale belading

Onze dispatching houdt continu rekening met optimale belading zodat we steeds volle vrachten hebben. Dit maakt de eco-afdruk zo klein mogelijk.

Ons aankoopbeleid

De zorg voor het milieu en brandstofefficiency hebben bij ons steeds prioriteit binnen het aankoopbeleid van nieuwe wagens.

Onze huidige EURO 5-motoren hebben al zeer lage emissie-niveaus van schadelijke uitlaatgassen en met de nieuwe EURO 6-eisen werden deze sinds 2012 nog eens verder aangescherpt.

Intussen is een groot deel van ons wagenpark voorzien van Euro 6 motoren.

Transport Van de Poel
Transport Van de Poel

Beheersing papierverbruik door
ingescande CMR's en digitale facturen

Als actiepunt in ons milieuprogramma werd de implementatie gerealiseerd van een Document Management System.

Dit laat toe om zowel de ontvangen transportopdrachten, alsook CMR's in te scannen, zelfs al in de vrachtwagen, en te bewaren onder 1 gezamenlijk dossier.

Naast de tijdswinst leidt dit ook tot een aanzienlijke daling van het papierverbruik. Met betrekking tot het ter beschikking stellen van afgetekende CMR's bijvoorbeeld, streven we ernaar om deze zoveel mogelijk via digitale weg aan ons cliënteel te bezorgen. Zo worden ook de facturen zo veel mogelijk digitaal doorgestuurd.

LEAN AND GREEN

Van de Poel mag het 'Lean and Green' label voeren na het succesvol doorlopen van een project georganiseerd door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw.

Van de Poel investeert al enkele jaren in de beperking van de CO2-emissie en in maatregelen ter bevordering van het duurzaam ondernemen.

Op die manier maakt Van de Poel deel uit van een groep vooraanstaande logistieke dienstverleners en verladers die door het VIL begeleid worden om hun energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot te reduceren.

Geïnteresseerd in onze logistieke oplossingen?

Contacteer ons voor een
vrijblijvende offerte