Van de Poel heeft de daad bij het woord gevoegd.

Het plan, waarvoor ze in 2013, een lean & green award gekregen hebben, is gerealiseerd.

In een periode van minder dan 5 jaar heeft VDP hun CO2 met meer dan 20 % gereduceerd.

Op 06.02.2018 ontving Van de Poel, uit de handen van minister van mobiliteit François Bellot, de lean & green star.

Van de Poel behoort daarmee tot het select groepje van “star winnaars”.

Bijna 200 landen hebben zich in het kader van het Akkoord van Parijs ertoe verbonden de uitstoot van

broeikasgassen aan banden te leggen. Afgesproken is de temperatuurstijging wereldwijd onder 2°C te

houden – en inspanningen te blijven leveren om die stijging tot 1,5°C te beperken. Dit vergt

systeemveranderingen in onze vervoerssector, die goed is voor ruim 26% van de broeikasgasuitstoot

in Europa.

Het Lean & Green programma is erop gericht de CO2-uitstoot van logistieke activiteiten met minstens

20% in 5 jaar te beperken. De Benelux-landen organiseren een gezamenlijk Lean & Green congres.

Bedoeling van dit event is de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van

synchromodaliteit, duurzaam vervoer en innovatie te stimuleren. Het congres wordt afgesloten met

een uitreikingsceremonie van Lean & Green awards aan de deelnemende ondernemingen.

Lean & Green - Afbeelding 1 - Transport Van de Poel