BELEIDSVERKLARING 06/06/2017
”DUURZAAMHEID DRAGEN WE HOOG IN HET VAANDEL“

Van de Poel Karel & zonen NV streeft ernaar om tegen 2021 op het vlak van kwaliteit & voedselveiligheid, milieu en welzijn op het werk, een duurzame en toonaangevende onderneming voor de transportsector te zijn en in deze pijlers continue te verbeteren …

Dit doen we door ons te engageren voor :

 • KWALITEIT & VOEDSELVEILIGHEID:
  • van klantentevredenheid onze eerste prioriteit te maken
  • te zorgen voor een stipte levering zonder schade aan de goederen van de klant
  • het leveren van kwaliteitsvolle service naar onze klanten toe
  • veilige, kwaliteitsvolle uitvoering van transport en opslag te garanderen die alle eisen van de klanten vervult, conform geldende Belgische - en Europese wet - en regelgeving en conform geldende wet- en regelgeving in land van bestemming van de eindproducten
 • MILIEU:
  • (milieu)wetgeving en andere eisen op ieder moment na te leven
  • de milieuprestaties continue te verbeteren en hierbij verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen om milieuvervuiling te voorkomen
  • de preventie van milieuverontreiniging te verzekeren en te organiseren
  • te voldoen aan de eisen beschreven in de ISO 14001 norm
 • WELZIJN:
  • een constante verbetering van het welzijn op het werk te verkrijgen met nadruk op 3 domeinen:
   arbeidsveiligheid, gezondheid en psychosociale belasting. Hierbij ligt de focus de volgende 3 jaar op volgend het domein ARBEIDSVELIGHEID
  • arbeidsongevallen, ongevallen met materiële schade en psychosociale incidenten te reduceren en te voorkomen
  • te zorgen voor minder werkverlet door arbeidsongevallen en werkverzuim wegens ziekte

Dit bereiken we door:

 • KWALITEIT & VOEDSELVEILIGHEID:
  • we leiden elke werknemer op zodat ons team perfect functioneert en communiceert
   en dit zowel onderling als met de klant
  • we verwachten dat onze chauffeurs klantvriendelijk zijn en verzorgd voor de dag komen
  • we zorgen voor een proper wagenpark
  • we zorgen voor een goede bereikbaarheid en vriendelijk onthaal door onze medewerkers
  • aan een strenge kwaliteitscontrole te doen gedurende alle stappen van onze keten
 • MILIEU:
  • we maken oordeelkundig gebruik van grondstoffen, energie en water
  • we verlagen onze CO2-uitstoot door doorgedreven opvolging van het wagenpark
   en opleiding van de chauffeurs door een ECO driving-coach
 • WELZIJN:
  • we verwachten dat iedereen aandacht heeft voor veilig werken
  • we betrekken onze werknemers in het overlegcomité
  • we voorzien en onderhouden veilige vrachtwagens, heftrucks, transpaletten en infrastructuur
  • we zorgen voor opleiding, training en vorming van alle medewerkers in zowel de juiste werkmethoden, omgevallenpreventie als noodprocedures
  • we verwachten dat iedereen de aangereikte instructies hanteert
  • concreet focussen we op onmiddellijke acties inzake het intern verkeersplan

We mikken op een beleid inzake welzijn, milieu, kwaliteit en voedselveiligheid op een hoog niveau dat gegarandeerd wordt door constante inspanning. Dit beleid volgen we continue op en sturen we bij waar nodig om onze visie te realiseren.

We behandelen graag alle opmerkingen en adviezen vanwege medewerkers en klanten om onze organisatie en dienstverlening te optimaliseren. Deze beleidsverklaring wordt 3-jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd bij gewijzigde risico's.


LUC & WIM VAN DE POEL
Afgevaardigd bestuurders